WAMY Malaysia telah memulakan program pertama untuk tahun 2020 dengan Majlis Pelancaran Siri Jelajah Syabab Talk di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor pada 22 Januari 2020.

Majlis yang dirasmikan oleh Pengarah WAMY Malaysia Ustaz Maged Mohammed Badhawi turut dihadiri oleh Timbalan Rektor KUIS Dr. Mohamad Syukri bin Abdul Rahman.

Presiden Majlis Belia Malaysia Saudara Jufitri Joha juga berkesempatan berkongsi pandangan tentang kesukarelawanan dan aktivisme dalam kalangan belia.