Women, Anxiety & Depression Awareness Seminar

World Assembly of Muslim Youth (WAMY) telah menjalankan seminar yang bertajuk “Women, Anxiety and Depression” di RHR Hotel UNITEN pada 5 Februari yang lalu.

Pihak WAMY telah menjemput Puan Hajjah Azlina Roszy sebagai penceramah pada hari tersebut. Beliau merupakan Pakar Psikologis Klinikal di Pusat Psikologi dan Rehabilitasi Atfal Jannah. Manakala bilangan peserta pula seramai 30 orang wanita dari pelbagai organisasi. Antara isi kandungan yang telah dibentangkan ialah pengenalan kepada kebimbangan dan kemurungan, jenis-jenis kebimbangan dan kemurungan, cara-cara untuk mengatasi masalah tersebut dan sebagainya.

Leave a comment