Dialog Antara Agama

Nama Program: Dialog Antara Agama
Tempat: Taylor’s University Lakeside Campus
Tarikh: 13 Oktober 2012
Peserta: 240 (Lelaki & Perempuan)

  • Menyampaikan konsep kedamaian dan kebahagiaan dari kitab-kitab agama.
  • Menjelaskan salah faham masyarakat terhadap agama Islam.
  • Memupuk keharmonian dan melahirkan masyarakat seimbang dengan mengetahui agama lain dan berinteraksi dengan mereka.

 

Dialog Antara Agama 4

 

Dialog Antara Agama 2

 

 

Dialog Antara Agama 3

 

Dialog Antara Agama 6

 

Dialog Antara Agama 5

 

 

Leave a comment